Zespół

Katarzyna Jaśko (PI)

Katarzyna Jaśko jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katarzyna wykorzystuje narzędzia i teorie psychologii społecznej i motywacyjnej, aby zrozumieć zachowania polityczne i zmianę społeczną.

Jonas Kunst (Co-PI)

Jonas Kunst jest profesorem psychologii na Uniwersytecie w Oslo. Jego badania koncentrują się na problematyce akulturacji, relacjach międzykulturowych i międzygrupowych, ekstremizmie oraz relacjach pomiędzy zwierzętami i ludźmi.

Joanna Grzymała-Moszczyńska (post-doc)

Joanna Grzymała-Moszczyńska pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej badania koncentrują się na redukcji uprzedzeń i zachowań dyskryminacyjnych wobec grup marginalizowanych, takich jak mniejszość romska czy syryjscy uchodźcy, szczególnie w kontekście edukacyjnym.

Marta Maj (post-doc)

Marta Maj pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Marta jest absolwentką biologii i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej badania koncentrują się na aktywizmie, zaangażowaniu politycznym i różnych aspektach motywowanych zachowań, w tym postaw wobec nowych technologii.