O projekcie

Od apatii do przemocowego ekstremizmu: Motywacyjne podstawy zaangażowania politycznego

Zrozumienie warunków, w jakich ludzie angażują się w działania polityczne, stanowi jedno z podstawowych pytań w naukach społecznych i politycznych. Pomimo tego że wiele problemów społecznych wymaga skoordynowanych działań wielu osób, brak zaangażowania społeczno-politycznego wydaje się być jednak dominującą normą. Z drugiej strony we współczesnym świecie możemy zauważyć narastanie przemocowego ekstremizmu politycznego. W obecnym projekcie proponujemy nowy model zaangażowania politycznego, którego celem jest wyjaśnienie tej różnorodności zachowań politycznych. Opieramy się na podstawowych teoriach motywacji, które pokazują, że ludzie angażują się w cele, które uważają za ważne i pożądane i które postrzegają jako osiągalne poprzez własne działania. Aby osiągnąć te cele, angażują się następnie w zachowania, które uważają za właściwe sposoby osiągnięcia celów. Zakładając, że zachowanie polityczne opiera się na tych samych zasadach, proponujemy, że ludzie np. przekazują pieniądze, uczestniczą w protestach, głosują, lub dołączają do grup ekstremistycznych, ponieważ robiąc to, mają nadzieję osiągnąć pewne ważne dla nich cele polityczne. W związku z tym zaangażowanie w zachowanie polityczne powinno zależeć od 1) wagi przypisywanej tym celom, 2) postrzeganych szans ich osiągnięcia oraz 3) postrzeganej instrumentalności danego zachowania politycznego w połączeniu z przekonaniem, że można się go podjąć ( tj. własnej skuteczności).

W obecnym projekcie proponujemy trzy powiązane ze sobą linie badawcze składające się m.in. z badań jakościowych, przekrojowych, podłużnych, eksperymentalnych i terenowych w celu przetestowania ww modelu teoretycznego w kontekście różnych spraw politycznych.